Kursuse “Arvuti koolis” lõputöö 

Autor nimi: Tea Toomberg

Kool: Tartu Hiie Kool

Maakond: Tartu linn

Koolitaja: Janika Kaljula

 

KODULOO TUNNIKAVA ÕPETAJALE (1)

 

Üldteema: Liha- ja piimatooted

Tunni teema: Mida koduloomad ja kodulinnud annavad? (Sissejuhatav tund teemasse)

 

Tundide arv:1

 

Klass: 2 klass (kuulmispuudega lastele)

 

Tunnikava autor: Tea Toomberg

 

Tunni eesmärgid: 

 
 

Tunni lühikirjeldus:

õpilane saab  multimeedia esitluse abil teada, mida koduloomad ja -linnud annavad. 

Eelnevalt vajalikud tegevused: 

Õpetajale:  

 

Õpilastele: 

 

Tunniks vajalikud  materjalid:

 

Tunni käik: 

 1. Korratakse piltide abil koduloomade ja lindude nimetusi (laps viib pildi õige sõnasedeliga kokku). Nimetusi loetakse ka suult.
 2. Tutvustatakse tunniteemat .
 3. Multimeedia esitluse tutvustamine lastele (vt esitlus).
 4. Esitluse käigus lapsed loevad küsimuse ja vastavad esitluse abil küsimusele(loevad slaidilt laused). Tahvlil on loomapildid. Iga looma juurde leitakse õige sõnasilt, mida loom annab.
 5. Õpetaja räägib juurde, mida tehakse nahast, sulgedest, villast.
 6. Lastele jaotatakse töölehed (vt. tööleht 4), lapsed täidavad töölehe.
 7. Tunni lõpus loetakse kinnistamiseks laused, mis kirjutati.
 

Hindamine:

Suuline hinnanguline hindamine. Arvestatakse lapse võimetekohast osavõttu tunnist . 

Kokkuvõte ja edasised tegevused: 

õpilased kordavad töölehe järgi õpitud materjali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KODULOO TUNNIKAVA ÕPETAJALE (2)

 

Tunni teema: Lihatooted.

 

Tundide arv:1

 

Klass: 2 klass (kuulmispuudega lastele)

 

Tunnikava autor: Tea Toomberg

 

Tunni eesmärgid: 

 
 

Tunni lühikirjeldus:

Õpilane õpib tundma erinevaid lihatooteid ja nende nimetusi. 

Eelnevalt vajalikud tegevused: 

Õpetajale:  

 

Õpilastele: 

 

Tunniks vajalikud  materjalid:

 

 

Tunni käik: 

 1. Korratakse piltide abil koduloomade ja lindude nimetusi ja eelmise tunni materjali.
 2. Selgitatakse välja, missugused loomad annavad liha.
 3. Tutvustatakse tunniteemat
 4. Värvilist skeemi (vt. värviline skeem, piimatoodete pool on kinni kaetud) näidatakse grafoprojektoriga tahvlile.
 5. Loetakse esimese lihatoote nimetuse. Lihatoodet näidatakse ka naturaalsel kujul. Laps räägib lause, mis värvi on toode ja mis maitsega. (N: Sink on roosa. Sink on soolane).
 6. Kui kõik tooted on läbi räägitud sobitab laps kokku õige sildi ja laual oleva lihatoote (tahvlil on skeemil lihatoodete nimetused kinni kaetud).
 7. Lastele jaotatakse kätte töölehed (vt. tööleht 1), lapsed kirjutavad skeemi abil juurde õige nimetuse ja värvivad.
 8. Tunni lõpus leiab laps õpetaja käes olevale lihatootele õige sõnasedeli.
 

Hindamine:

Suuline hinnanguline hindamine. Arvestatakse lapse võimetekohast osavõttu tunnist . 

Kokkuvõte ja edasised tegevused: 

õpilased kordavad töölehe järgi õpitud materjali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KODULOO TUNNIKAVA ÕPETAJALE (3)

 

 

Tunni teema: Piimatooted.

 

Tundide arv:1

 

Klass: 2 klass (kuulmispuudega lastele)

 

Tunnikava autor: Tea Toomberg

 

Tunni eesmärgid: 

 
 

Tunni lühikirjeldus:

Õpilane õpib tundma erinevaid piimatooteid ja nende nimetusi. 

Eelnevalt vajalikud tegevused: 

Õpetajale:  

 

Õpilastele: 

 

Tunniks vajalikud  materjalid:

 

Tunni käik: 

 1. Korratakse piltide abil koduloomade ja lindude nimetusi ja eelmise tunni materjali
 2. Selgitatakse välja, missugune õpitud loom  annab piima.
 3. Tutvustatakse tunniteemat
 4. Värvilist skeemi näidatakse grafoprojektoriga tahvlile.
 5. Loetakse esimese piimatoote nimetus . Laps räägib lause, mis värvi on toode . (N: Keefir on valge.).
 6. Laps tuleb leiab ka laualt skeemile vastava toote.
 7. Kui kõik tooted on läbi räägitud peidetakse piimatooted rätiku alla. Laps peab mõistatama kuju järgi, millise piimatootega on tegemist ning leidma õige sildi ja rääkima lause.
 8. Lastele jaotatakse kätte töölehed (vt. tööleht 2), lapsed kirjutavad skeemi abil juurde õige nimetuse .
 9. Tunni lõpus leiab laps kinnikaetud sõnale skeemil õige nimetuse juurde ja leiab laualt vastava piimatoote.
 

Hindamine:

Suuline hinnanguline hindamine. Arvestatakse lapse võimetekohast osavõttu tunnist . 

Kokkuvõte ja edasised tegevused: 

õpilased kordavad töölehe järgi õpitud materjali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KODULOO TUNNIKAVA ÕPETAJALE (4)

 

Tunni teema: Liha- ja piimatooted. (Kordamine)

 

Tundide arv:1

 

Klass: 2 klass (kuulmispuudega lastele)

 

Tunnikava autor: Tea Toomberg

 

Tunni eesmärgid: 

 
 

Tunni lühikirjeldus:

Kinnistatakse õpitud materjali. 

Eelnevalt vajalikud tegevused: 

Õpetajale:  

 

Õpilastele: 

 

Tunniks vajalikud  materjalid:

 

Tunni käik: 

 1. Korratakse piltide  ja skeemide abil õpitud materjal (koduloomad, -linnud, liha-ja piimatooted).
 2. Suultlugemise arendamine- õpitud sõnavara loetakse suult ja leitakse vastav sõnasedel.
 3. Jaotatakse kätte töölehed (tööleht 1,2,3,4). Õpilane täidab iseseisvalt töölehed.
 4. Tunni lõpetamine.
 

Hindamine:

Arvestuslik hindamine.