Puidu kasutamine 

Õppematerjal

Koostas Avo Aia

Võru I Põhikool

 
 

Poiste tööõpetus 

 
 

Tähtsamad puidu kasutamise valdkonnad 

 
 

Ehitus 

      
 
 
 
      
 

Paberitööstus 

 
 
 

Puidukeemiatööstus 

 
 

Küttematerjal