Tunnikavad ja töölehed III klassi parandusõppe tunniks

 

 

Sissejuhatus

Parandusõppe eesmärk on toetada põhikooli 1.-9. klassi õpilaste arengut tulenevalt tema hariduslikest erivajadustest ja võimaldada tal saavutada põhihariduse õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi. Parandusõppe tunnid on ette nähtud õpilaste psüühiliste protsesside arendamiseks.

 

Käesolev materjal “Arvuti kasutamine III klassi parandusõppe tunnis” on mõeldud kasutamiseks III klassi õpilasele I õppeveerandil.

 

Kogemused on näidanud, et parandusõppe tunnis kuuluvad õpetamisele sageli õpilased, kellel muuhulgas on töötahe ja keskendumisvõime  nõrgad. Tundideks püstitatud eesmärkide täitmiseks saab kasutada mitmeid arvutiprogramme, et anda õpilasele innustavaid tööülesandeid, muuta õppimine sisukamaks ja huvitavamaks ning julgustada last arvutiga tööle.

 

Integreerides parandusõpet ja arvutiõpetust saab õpilaste psüühilise tegevuse arendamisel täiendada erivajadustega laste teadmisi arvuti kasutamisest - hiire juhtimine, programmi käivitamine, menüüde ja erinevate tööriistade kasutamine, teksti sisestamine, salvestamine, oma korralduste tühistamine, printimine.

 

Nimetatud eesmärkide täitmiseks on kasutatud järgmisi töövõtteid:

1.       Töö väljaprinditud töölehtedel.

2.       Töö arvutiga, kus kasutatakse erinevaid programme:

       Microsoft Word.

       Microsoft Excel.

       Laste joonistamise ja kujundamise programm Kid Pix Studio Deluxe.

       Mäluarendav mäng Memory Blocks.

       http://puzzlemaker.school.discovery.com


Parandusõppe tundide teemad:

 

1.       Õpilase psüühiliste protsesside uurimine.

2.       Õpilase psüühiliste protsesside uurimine.

3.       Üldistamisoskuse arendamine.

4.       Loogilise mõtlemise arendamine.

5.       Funktsionaalse lugemisoskuse arendamine.

6.       Töökorralduste mõistmise ja täitmise arendamine.

7.       Funktsionaalse lugemisoskuse arendamine.

8.       Koha- ja ruumisuhete mõistmise arendamine.

9.       Mälu arendamine.

10.   Sõnavara arendamine.


(I tund)

Tunnikava õpetajale

Pealkiri: Õpilase psüühiliste protsesside uurimine.

Tundide arv: 1

Aine: Parandusõpe

Klass/vanus: III klass ( 9-10 a.)

Tunnikava autor: Kaire Teemägi

Tunni eesmärk:

Välja selgitada õpilase foneetilis-foneemilise puude olemasolu ja sügavus.

Tunni lühikirjeldus:

Õpilased töötavad iseseisvalt tööjuhendite järgi, vajadusel juhendatakse õpilasi individuaalselt.

Õpetaja jagab lastele töölehed ja jälgib tunni jooksul töökorralduste täitmist, tehes märkusi tähelepanekute kohta. Kui laps palub töökorralduse mõistmiseks või täitmiseks abi teeb õpetaja märke õpilase töölehele.

Tunnis viiakse läbi etteütlus:

Valmar sammus punaste sokkidega mööda vett. Rohelised kummikud hõõrusid Hannese kannale suure villi. Vihmasel suvel läks äge torm üle Tartu linna. Jänes Juss jooksis sõber Jassile külla. Madis  kaevab aias peenraid. Meelis ja Kalmer pugesid ruttu voodisse. Vanaema kattis laste voodid tekkidega.

Eelnevalt vajalikud tegevused:

Õpetaja prindib töölehed välja ja paljundab lastele.

Hindamine: Hinnanguline


Õpilase individuaalne uurimine (1)

Nimi:___________________________________________

Sünnipäev:_________________Vanus:________________

Kool:___________________________________________

Klass:__________III_______________________________

Aadress:_________________________________________

Kuupäev:________________________________________

 

      Etteütlus

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Kirjavigade analüüs.

Veaohtlike häälikute pikkuste vead:              Sõnastruktuuri moonutused:

Täishäälikud:                            Asendused:

Kaashäälikud:                            Ärajätmised:

Sulghäälikud:                            Ringipaigutused:

Sulghäälik järgsilbis:                            Lisamised:

Reeglite vead:              Interpunktsioonivead:

Kahekordne täht diftongis:

Kahekordne täht konsonantühendis:

Mida teeb:

Mitmus:

Suur algustäht:

i ja j:

Muud reeglivead:


   Jooni alla tähendusega sõnad!

 

              SADUL              SATUL              SAATUL              SAADUL              SATTUL

              MATTIL              MATIL              MAADIL              MAATIL              MADIL              LAATIS              LATTIS              LAADIS              LADIS              LATIS

              LOTTIS              LOTIS              LODIS              LOOTIS              LOODIS

              KIIDIS              KITIS              KITTIS              KIDIS              KIITIS

              PIIKUS              PIIGUS              PIKUS              PIKKUS              PIGUS

              RIGUS              RIKUS               RIKKUS              RIIGUS              RIIKUS              LUUKUD              LUKUD              LUUGUD              LUKKUD              LUGUD              RIPPUS              RIIBUS              RIPUS              RIIPUS              RIBUS

              PAABER              PABER              PAAPER              PAPPER              PAPER

              LÕPES              LÕÕPES              LÕPPES              LÕÕBES              LÕBES

              SAPPUS              SAPUS               SABUS              SAABUS              SAAPUS

 

 

      Paranda kirjavead!

 

sirrje kugus maha?  Vanaemma ja tätiReet läksit kojju.  kalle sussit onkatunud.   Piile lamas roelisel murul.  Kallmer keerashääle vaiksemaks.


(II tund)

Tunnikava õpetajale

 

Pealkiri: Õpilase psüühiliste protsesside uurimine.

Tundide arv: 1

Aine: Parandusõpe

Klass/vanus: III klass ( 9-10 a.)

Tunnikava autor: Kaire Teemägi

Tunni eesmärgid:

1.       Määrata kindlaks psüühiliste protsesside arengutase (taju, mälu, mõtlemine, kõne, tähelepanu).

2.       Määrata kindlaks laste iseseisev töökorralduste mõistmise ja täitmise tase.

Tunni lühikirjeldus:

Õpilased töötavad iseseisvalt tööjuhendite järgi, vajadusel juhendatakse õpilasi individuaalselt.

Õpetaja jagab lastele töölehed ja jälgib tunni jooksul töökorralduste täitmist, tehes märkusi tähelepanekute kohta. Kui laps palub töökorralduse mõistmiseks või täitmiseks abi teeb õpetaja märke õpilase töölehele.

Õpetaja annab viimase ülesande töökorraldused suuliselt:

1.       Kuula korraldusi ja joonista!

2.       Üleval paremal nurgas on sinu eesnimi.

3.       Pildi keskel on ring.

4.       Ringi sees on vaas kolme punase lilleõiega.

5.       Ringi all on suitseva korstnaga maja.

6.       Majal on punaste lilledega ühepalju aknaid.

7.       Ühest aknast paistab ainult inimese nägu.

8.       Majast vasakul on kaks väikest ja kolm kõrgemat põõsast.

9.       Joonista ringist paremale üks mööbliese.

10.   All vasakul nurgas on sinu perekonnanimi.

Eelnevalt vajalikud tegevused:

Õpetaja prindib töölehed välja ja paljundab lastele.

Hindamine: Hinnanguline


Õpilase individuaalne uurimine (2)

Nimi:  _____________________________________

Kuupäev: __________________________________

 

      Paranda sisulised vead!

Minu isa on kaks kilo pikk.   Leivapäts maksab kuus tundi.   Hobune jõi 5 sentimeetrit vett.   Vanaisa on kuuskümmend kraadi vana.   Matemaatika tund kestab 45 liitrit.   Väljas on 10 krooni sooja.

 

      Mis need on? Kirjuta ühe sõnaga! Jätka rida!

tool, kapp, laud, diivan on               ____________________________              _________________

auto, lennuk, ratas, mootorratas on              _____________________              _________________

klaas, kauss, taldrik, lusikas on              ________________________              _________________

Kalmer, Kalle, Maali, Sven on              _________________________              _________________

koma, koolon, jutumärgid, küsimärk               ____________________              _________________

tennis, poksimine, jalgpall, vehklemine on               _______________              _________________

 

      Tõmba maha sõna mis ei sobi ritta!

Kass, hunt, koer, lammas.

Komm, ploom, pirn, õun.

Järv, meri, mets, oja.

Kleit, saapad, kampsun, seelik.

Tuline, jäine, kuum, palav.

Viljandi, Eesti, Tartu, Tallinn.


      Arvuta!

3·8=              27+69=              8·2+56=

7·5=              98+34=              86-7·2=

24:8=              96-52=              49+4·3=

72:9=              87-49=              49:7+34=

 

      Lahenda ülesanded!

Meelisel oli 18 kommi, Reinul oli 11 võrra vähem. Kalmeril oli aga 13 võrra rohkem kui Meelisel. Mitu kommi oli poistel kokku?

 

 

 

 

 

Ema ostis poest 50 grammi komme. Vanaema ostis 30 grammi komme rohkem kui ema. Kommid jagati 4 lapse vahel. Mitu grammi komme sai iga laps?

 

 

 

 

 

Ühel majal oli 4 akent, teisel majal oli aknaid poole vähem. Mitu akent oli kahel majal kokku?


      Kuula korraldusi ja joonista!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(III tund)

Tunnikava õpetajale

 

Pealkiri: Üldistamisoskuse arendamine.

Tundide arv: 1

Aine: Parandusõpe

Klass/vanus: III klass ( 9-10 a.)

Tunnikava autor: Kaire Teemägi

Tunni eesmärgid:

1.       Üldistamisoskuse arendamine (4-nda liigse leidmine).

2.       Õppida klaviatuuril õige tähe leidmist ja Caps Lock–i ja Shift klahvi kasutamist, kasutama erinevaid kustutamise viise.

3.       Õppida tööriistaribal kirja suuruse ja stiili muutmist.

4.       Õppida  Microsoft Word-i avama ja töölehte välja printima.

Tunni lühikirjeldus:

Õpilased töötavad iseseisvalt tööjuhendite järgi, vajadusel juhendatakse õpilasi individuaalselt. Õpilaste väljaprinditud töid hakkavad kontrollima ja täitma kaaslased.

Eelnevalt vajalikud tegevused:

Õpetaja on seletanud, kuidas kasutada erinevaid kustutamise viise ja Caps Lock-i, Microsoft Word-i avada ja töölehte välja printida.

Hindamine: Hinnanguline


      Üks sõna ei sobi ritta! Kustuta ülearune maha!

 

Buss, kaater, mootorpaat, praam.

Kana, pääsuke, tuvi, vares.

Mustsõstar, karusmari, aedmaasikas, murakas.

Tuline, jäine, jahe, kõhe.

Poola, Läti, Moskva, Rootsi.

Õpetaja, koolimaja, õppelajuhataja, õpilane.

Televiisor, raadio, kino, CD-pleier.

Ruuduline, triibuline, täpiline, värviline.

Inglane, Bulgaaria, Maroko, Soome.

Veetlev, kaunis, imekena, leebe.

Rebane, piilupart, kriimsilm, koruott.

Vaikne, tasane, arg, veetlev.

Mõtiskleb, arutleb, kaalutleb, lahutab.

 

      Koosta ise 6 samalaadset ülesannet! Prindi kaaslase jaoks ülesanded!


(IV tund)

Tunnikava õpetajale

 

Pealkiri: Loogilise mõtlemise arendamine.

Tundide arv: 1

Aine: Parandusõpe

Klass/vanus: III klass (9-10 a.)

Tunnikava autor: Kaire Teemägi

Tunni eesmärgid:

1.       Loogilise mõtlemise arendamine.

2.       Kinnistada klaviatuuril Microsoft Word-i avamise, õige tähe leidmise, allajoonimise (Underline U), Caps Lock–i  ja Shift klahvi kasutamise, oma korralduste tühistamise, teksti sisestamise, salvestamise, printimise oskust.

Tunni lühikirjeldus:

Õpilased töötavad iseseisvalt tööjuhendite järgi, vajadusel juhendatakse õpilasi individuaalselt. Õpilaste väljaprinditud töid hakkavad kontrollima ja täitma kaaslased.

Eelnevalt vajalikud tegevused:

Õpetaja on seletanud, kuidas kasutada allajoonimist (Underline U), Caps Lock-i, Microsoft Word-i avada, salvestada, teksti sisestada, käsklusi tühistada ja töölehte välja printida.

Hindamine: Hinnanguline


      Iga olendi või eseme kõrval seisab praegu 5 sõna, kuid ainult 2 neist näitavad seda, mis antud olendil või esemel ALATI olemas on. Jooni need sõnad!

Majal on alati seinad, rõdu, katus, söögituba, perenaine.

Koeral on alati karv, rihm, kuut, kont, saba.

Inimesel on alati keha, peakate, kindad, suu, raha.

Linnul on alati tiivad, munad, nokk, pesa, laul.

Õhtusöögil on alati toitu, muusikat, külalisi, vaidlusi, kõnesid.

Autol on alati mootor, istmekatted, turvatool, rool, reisija.

Pikkadel pükstel on alati lukk, kumm, sääred, riie, tasku.

Laual on alati linik, taldrikud, plate, jalad, söök.

Taburetil on alati jalad, seljatugi, iste, nahkpadi, riidekate.

Jänesel on alati kiire, kõrvad, hall karv, valge karv, saba.

Tüdrukul on alati patsid, kleit, sõrmus, nimi, kael.

Tualetis on alati ajalehed, wc paber,  kalender, pott, sein.

Riigil on alati järved, merepiir, sõjavägi, juht, pealinn.

 

      Koosta ise 6 samalaadset ülesannet! Prindi kaaslase jaoks ülesanded!


(V tund)

Tunnikava õpetajale

 

Pealkiri: Funktsionaalse lugemisoskuse arendamine.

Tundide arv: 1

Aine: Parandusõpe

Klass/vanus: III klass ( 9-10 a.)

Tunnikava autor: Kaire Teemägi

Tunni eesmärgid:

Arendada töökorraldustest arusaamise ja täitmise oskust.

Tunni lühikirjeldus:

Õpilased töötavad iseseisvalt tööjuhendite järgi, vajadusel juhendatakse õpilasi individuaalselt.

Koduseks ülesandeks on iseseisvalt vähemalt 10-st töökorraldusest koosneva töölehe valmistamine, mis järgmisel tunnil valmistatakse arvutil ette kaaslasele täitmiseks.

Eelnevalt vajalikud tegevused:

Õpetaja prindib töölehed välja ja paljundab lastele.

Hindamine: Hinnanguline


      Loe ja tee, mida nõutakse!

 

Kirjuta oma ees ja perekonnanimi lehekülje pöördele ülemisse vasakusse serva. Selle alla kirjuta sõnadega mitmendas klassis sa õpid.

 

Võta nüüd see paber kaasa ja lase õpetajal kontrollida, kas kirjutasid nime ja klassi õigesse kohta. Kui tegid iseseisvalt midagi valesti, kirjuta oma ees-ja perekonnanimi uuesti siia joonele_____________________________________.

 

Joonista paberi teisele poolele klassi plaan, millesse märgi ainult ukse, akende, tahvli ja õpetajalaua asukoht. Kirjuta plaani kõrvale trükitähtedega uks, aken, tahvel ja laud. Ühenda sõnad pildil kujutatud esemetega.

 

Kui sinu klassis toimuvad juba füüsika tunnid, siis joonista selle lause esimese sõna ette päike, vastasel korral joonista sinnasamasse kuu. Kui sinu klassis toimuvad matemaatika tunnid, kirjuta siia üks vabalt valitud matemaatiline tehe:____________. Juhul kui sinu klassis toimuvad võõrkeele tunnid, mõõda joonlauaga selle lehekülje laius ja kirjuta tulemus siia:____________________.

 

 

 

Joonista sellest lõigust paremale kolmnurk ja eelmise lõigu lõppu joonista sõrmkinnas. Loe kokku, mitmest lõigust koosneb see ülesanne ja kirjuta vastus täislausega järgmisele joonele: ____________________________________________

_____________________________________________________________________Joonista kolmnurga alla sellest suurem ruut ja ühenda need sirge joonega.

 

 

 

Kirjuta siia oma klassijuhataja ees- ja perekonnanimi _______________________ ning kirjuta järgmisele joonele enda nimedest ainult need tähed, mis ühtivad sinu õpetaja nimes olevate tähtedega ___________________________.


(VI tund)

Tunnikava õpetajale

 

Pealkiri: Töökorralduste mõistmise ja täitmise arendamine.

Tundide arv: 1

Aine: Parandusõpe

Klass/vanus: III klass ( 9-10 a.)

Tunnikava autor: Kaire Teemägi

Tunni eesmärgid:

Arendada töökorraldustest arusaamise ja täpse täitmise oskust.

Tunni lühikirjeldus:

Õpilased töötavad iseseisvalt tööjuhendite järgi, vajadusel juhendatakse õpilasi individuaalselt.

Eelnevalt vajalikud tegevused:

Õpetaja prindib töölehed välja ja paljundab lastele või õpilane täidab töölehe arvutil ja prindib välja. Allajoonimisel kasutab ikooni Underline.

Hindamine: Hinnanguline


      Loe lause ja tee nii nagu nõutud!

1.       Kui tass on väiksem kui kann, siis jooni sõna “tass”.                                          KANN                            TASS

2.       Kui  jõgi on laiem kui veelomp, siis jooni sõna “jõgi”.                            JÕGI                            VEELOMP

3.       Kui tikutoos on suurem kui auto, siis jooni sõna “tikutoos”.                            AUTO                            TIKUTOOS

4.       Kui üks päev on pikem kui üks aasta, siis jooni sõna “päev”.                            PÄEV                             AASTA

5.       Kui tuba on suurem kui maja, siis jooni sõna “maja”.                                          MAJA                            TUBA

6.       Kui teerada on kitsam kui maantee, siis jooni sõna “maantee”.              TEERADA              MAANTEE

7.       Kui Mati ema on noorem kui Mati õde, siis jooni sõna “õde”.                            EMA                            ÕDE

8.       Kui tigu on kiirem kui koer, siis jooni sõna “koer”.                                          TIGU                            KOER

9.       Kui pääsuke on  väiksem kui vares,  siis jooni sõna “pääsuke”.              VARES              PÄÄSUKE

10.    Kui mänd on kõrgem ja jämedam kui kadakas,                                          MÄND                            KADAKAS

      siis jooni sõna “mänd”.

11.    Kui lehm on väiksem ja kiirem kui koer, siis jooni sõna “lehm”.               KOER                            LEHM

12.    Kui siga on suurem ja raskem kui elevant, siis jooni sõna “siga”.              SIGA                            ELEVANT

13.    Kui vihik on õhem ja kergem kui õpik, siis jooni sõna “õpik”.              VIHIK                            ÕPIK

14.    Kui kass on suurem ja tugevam kui hiir, siis jooni sõna “hiir”.              KASS                            HIIR

15.    Kui lind on suurem ja kiirem kui lennuk, siis jooni sõna “lennuk”.              LIND                             LENNUK

16.    Kui õun on suurem ja raskem kui kõrvits, siis jooni sõna “kõrvits”.              ÕUN                            KÕRVITS

17.    Kui maasikas on kergem ja suurem kui pirn, siis jooni                             MAASIKAS              PIRN

      sõna “maasikas”.

18.    Kui elevant on suurem ja kergem kui jänes, siis jooni                             ELEVANT              JÄNES

      sõna “elevant”.

19.    Kui autobuss on kiirem ja väiksem kui jalgratas, siis                                          AUTOBUSS              JALGRATAS

      jooni sõna “jalgratas”.

20.    Kui sõna “vend” on pikem kui sõna “õde” ja selles on                             VEND                            ÕDE

      vähem häälikuid, kui sõnas “õde”, siis jooni sõna “õde”.


(VII tund)

Tunnikava õpetajale

 

Pealkiri: Funktsionaalse lugemisoskuse arendamine.

Tundide arv: 1

Aine: Parandusõpe

Klass/vanus: III klass ( 9-10 a.)

Tunnikava autor: Kaire Teemägi

Tunni eesmärgid:

1.       Valiklugemise oskuse kujundamine ja tekstis orienteerumise harjutamine.

2.       Töökorralduste mõistmise ja täitmisoskuse arendamine.

3.       Enesekontrollioskuse arendamine.

Tunni lühikirjeldus:

Tunni alguses loeb õpetaja lugemispala, millele järgneb lühike sisu kokkuvõte õpetaja küsimustele toetudes. Järgneb õplilaste lugemine lõikude kaupa analüüsiga iga lõigu lõpus, seejärel toimub valiklugemise käigus lugemispala analüüs.

Teksti mõistmise kontrollimiseks täidavad lapsed valikvastustega testi. Õpilased töötavad iseseisvalt tööjuhendite järgi, vajadusel juhendatakse õpilasi individuaalselt.

Peale iseseisvat vigade parandamist 3-ndas ülesandes, vahetatakse paarilisega töölehed ja kontrollitakse üksteise tööd.

Eelnevalt vajalikud tegevused:

Õpetaja prindib töölehed välja ja paljundab lastele.

Hindamine: Hinnanguline


      Loe!

Makaronitondid

Andrus Kivirähk

 

”Mis sa arvad, kas tondid on olemas?” küsis Kai.

“Muidugi on,” kinnitas kõhuuss. “Igasuguseid tonte on olemas. Mõned tondid on suured ja nii karvased nagu saapaharjad, aga teistel pole jälle üldse karvu, nad on pehmed ja valged nagu keedetud makaronid.”

”Kas tondid on kurjad?” uuris Kai edasi.

”Mitte üks raas,” vastati kõhust. “Nad on väga head. Nad ei tee kärbsele ka liiga, vastupidi, hoopis kergitavad kärbest nähes viisakalt kübarat ja ütlevad tere.”

”Aga kus tondid elavad? küsis Kai ja heitis põrandale selili, et oleks mõnusam juttu vesta.

“Igal pool,” kõneles kõhuuss. “Need, kes on saapaharja moodi, elavad saapaharjade keskel, aga need, kes on makaronidega sarnased, kükitavad makaronikarbis. Sellepärast, et neid üles ei leitaks. Mõnikord saab selle peitusemänguga igasugust nalja. Üks mees võttis kord oma kingariiulilt saapaharja ning hakkas musti pidukingi viksima. Aga eks ta oli kogemata saapaharja asemel tondi pihku haaranud! No ja kui viksimine läbi oli, polnud tal jalas mitte kingad, vaid kummikud! Vaat, mida tont tegi!”

“Aga mis vigureid need makaronitondid teevad?” päris Kai.

“Samasuguseid ja veel hullemaid. Juhtus nii, et keegi tädike keetis enesele makarone. Sõi kõik ära, ainult üks pisike valge jupp lebas veel taldrikul.Tädike tahtis makaroni kahvli otsa võtta, aga see libises eest ära. Tädike ei saanud aru, miks kahvel küll makaroni ei taba! Torgib taldrikut, aga tont veeretab end aina kaugemale. Tädike oli juba päris higine, tagus meeletult kahvliga, lõpuks lõi selle laua külge kinni. Siis tõusis tont lendu ja vihises aknast välja.Aga tädike ei julgenud enam kunagi makarone süüa!”

“Mida ta siis sõi” küsis Kai.

“Kilusid, sest ta arvas, et need ei saa tema eest ära joosta, kuna on karbis.”


      Jooni õiged vastused!

 

1. Missuguseid küsimusi esitas Kai Kõhuussile?:

A.      ”Kas tondid on olemas?”

B.      ”Kas tondid on kurjad?”

C.      “Kus tondid magavad?”

D.      “Millega jahutondid tegelevad?”

 

2. Kes olid selle loo tegelased?

A.      Kai.

B.      Kõhuuss.

C.      Saapakarbititt.

D.      Makaronitont.

 

3. Kellest rääkis Kõhuuss Kaile?

A.      Kaist ja Kõhuussist.

B.      Saapakarbititest ja makaronitondist.

C.      Saapaharjatondist ja makaronitondist.

D.      Pesutondist.

 

4. Mida teevad tondid kärbest kohates?

A.      Heidavad selili põrandale.

B.      Kükitavad makaronikarbis.

C.      Kergitavad viisakalt kübarat.

D.      Hakkavad saapaid viksima.

 

5. Missuguseid tonte kõhuussi arvates on olemas?

A.      Väikesed ja nii kõverate jalgadega nagu x täht.

B.      Pehmed ja valged nagu keedetud makaronid.

C.      Lühikesed ja nii roheliste juustega nagu muru.

D.      Suured ja nii karvased nagu saapaharjad.


      Paranda vead!

 

”Aga kus tondid elavad?” küsis Kai ja istus toolile.

“Need tondid, kes on saapaharja moodi, elavad põrandaharjade keskel. Need, kes on makaronidega sarnased, kükitavad köögikapis”.

Üks mees võttis kord  saapaharja ning hakkas kummikuid viksima. Aga ta oli saapaharja asemel tondi pihku haaranud! Kui viksimine läbi oli, polnud tal jalas mitte kummikud, vaid kingad!

“Aga mis vigureid makaronitondid teevad?” päris Kai.

“Juhtus kord nii, et keegi tädike keetis enesele riisi. Tädike tahtis mannatera kahvli otsa võtta, aga see libises ära. Tädike ei saanud aru, miks lusikas küll makaroni ei taba! Siis tõusis tont lendu ja vihises prügikasti. Aga tädike ei julgenud enam kunagi makarone süüa!”

“Mida ta siis sõi” küsis Kai.

“Heeringaid, sest ta arvas, et need ei saa tema eest ära joosta, kuna on karbis.”


(VIII-X tund)

Tunnikava õpetajale

 

Pealkiri: Sõnavara arendamine.

Tundide arv: 3

Aine: Parandusõpe

Klass/vanus: III klass (9-10 a.)

Tunnikava autor: Kaire Teemägi

Tunni eesmärgid:

1.       Sama- ja vastandtähenduslike sõnade leidmine

2.       Koostööoskuse arendamine.

3.       Õppida koostama ristsõna.

Tunni lühikirjeldus:

I tund

Mängitakse lauamängu vastandtähendusega sõnade leidmiseks (Logopeedide Ühingu väljaanne) ja täidetakse arvutis elektrooniline tööleht. Juhendamine ja kontrollimine toimub individuaalselt.

II tund

Mängitakse koos paarilisega mängu samatähenduslike sõnade leidmiseks. Seejärel täidetakse ülesanne väljaprinditud töölehel ja antakse paarilisele kontrollimiseks.

III tund

Ristsõnade koostamise aadressil http://puzzlemaker.school.discovery.com, (kasutatakse sama- ja vastandtähenuslikke sõnu).

Eelnevalt vajalikud tegevused:

Õpetaja prindib töölehed välja ja paljundab lastele. Õpilastele on selgitatud, kuidas ristsõnu arvutis koostada.

Hindamine: Hinnanguline


      Leia vastandtähendusega sõna! Kliki tabelil ja kirjuta kollasesse lahtrisse vastandtähendusega sõna ja kontrollimiseks vajuta Enter klahvi.

 

      Loe antud sõnapaare ja leia millistes on sõnade tähendus erinev! Jooni need! Lohista hiirega sõna aktiivseks ja vajuta ikoonile Underline

Kuri – nipsakas

Morn – tõsine

Virk – tark

Päev – reede

Vale – väär

Mure – ohtlik

Kitsi – kade

Kare – konarlik

Lahke – viisakas

Rahulik – tasane

Valge – hallikas

Ärkab – tõuseb


      Leia samatähenduslik sõna!

Ruttu –

Reibas –

Kuuldus –

Vaatab –

Jõhker –

Tirima –

Töökas –

Ähmis –

Särav –

Õudne –

Vilets –

Püüdlik –

Sõbralik –

Lausub –

Pikutab –

 

      Leia kolme sõna hulgast sama tähendusega sõna! Jooni see!

Hobi – ring, huviala, ainetund.

Kohutav – reibas, õudusfilm, õudne.

Tormab – hoopleb, kiirustab, astub.

Seilab – triivib, purjetab, supleb.

Raju – uppumine, torm, ähmis.

Usin – ubin, tark, tragi.

Kehv – täbar, poolik, viltune.

Särav – vilkuv, hiilgus, sädelev.

Eakas – igivana, vanaema, elav.

Rumal – laisk, taipamatu, taiplik.

Lahke – sõbralik, hoolas, laiahaardeline.

Lausub – laiskleb, laiutab, sõnab.


(XI tund)

Tunnikava õpetajale

 

Pealkiri: Mälu arendamine.

Tundide arv: 1

Aine: Parandusõpe

Klass/vanus: III klass (9-10 a.)

Tunnikava autor: Kaire Teemägi

Tunni eesmärgid:

1.       Operatiivmälu mahu suurendamine.

2.       Erinevate meeldejätmise võtetega tutvumine.

3.       Koostööoskuse arendamine.

Tunni lühikirjeldus:

Õpilased võtavad kodust kaasa 10 pisikest eset ja näitavad neid 1 minuti jooksul kaaslasele või kirjutavad paberile 10 sõna ja loevad mõeldud sõnad paarilisele ette. Kaaslane peab meenutama võimalikult palju nähtud esemetest või etteloetud sõnadest.

Mäluarendav mäng Memory Blocks.

Eelnevalt vajalikud tegevused:

Õpilased võtavad kodust kaasa erinevaid pisiesemeid.

Hindamine: Hinnanguline


(XII tund)

Tunnikava õpetajale

 

Pealkiri: Koha- ja ruumisuhete arendamine.

Tundide arv: 1

Aine: Parandusõpe

Klass/vanus: III klass (9-10 a.)

Tunnikava autor: Kaire Teemägi

Tunni eesmärgid:

1.       Töökorralduste mõistmis- ja täitmisoskuse arendamine.

2.       Võrdlemisoskuse arendamine ja geomeetriliste kujundite kordamine.

3.       Tutvuda õpitarkvara programmiga Kid Pix Studio Deluxe.

Tunni lühikirjeldus:

Õpilased võrdlevad kõiki õpitud geomeetrilisi kujundeid (suurus, kuju, värvus jne), mille  järel täidavad õpilased iseseisvalt väljaprinditud töölehe (võib teha ka tööd arvutil), mille kontrollimine toimub individuaalselt. Seejärel saavad õpilased töökorraldused paberil, mille täitmine toimub Kid Pix Studio programmi kasutades.

Eelnevalt vajalikud tegevused:

Õpetaja prindib töölehed välja ja paljundab lastele. Õpilastele on selgitatud, kuidas kasutatakse programmi Kid Pix Studio Deluxe.

Hindamine: Hinnanguline


      Loe ja täida korraldused!

 

Värvi ringi peal olev kujund roheliseks.

Värvi ruudu all olev kujund siniseks.

Värvi ülemine kujund punaseks.

Joonista ruudu sisse nelinurk.             

Joonista kolmnurga alla kuu.

Joonista ringi sisse kaks sinist ja üks kollane ruut.

Joonista kolmnurga kõrvale vabalt valitud geomeetriline kujund.

Kirjuta siia, mille sa joonistasid ________________________.

Kõige väiksem kujund on ____________.

Ringi kohal on ______________.

Alumine kujund on _______________.


      Töökorraldused Kid Pix Studios täitmiseks on järgmised:

 

1.      Joonista vasakusse ülemisse nurka kollane päike.

2.      Selle alla tee kaks lindu lendamas.

3.      Ülemisse paremasse nurka tee 3 kuuske.

4.      Töölehe keskele tee lumememm, mis koosneb 6 ringist, 3 kolmnurgast ja 2 ristkülikust.

5.      Lumememme alla vasakule tee roheline ruut.

6.      Rohelise kujundi kohale tee seni kasutamata värviga ristkülik.

7.      Ühenda 2 viimati joonistatud geomeetrilist kujundit joonega, mille mõlemas otsas on nooled.

8.      Kutsu nüüd õpetaja oma tööd kontrollima.

9.      Kui sul oli kõik tehtud õigesti prindi tööleht välja ja pane mappi.

©Kaire Teemägi

Pärnu Niidupargi Gümnaasiumi eripedagoog

kaireerki@hot.ee