kogemus, suhtlemine, füsioloogiline, sotsiaalne, psühholoogiline, väärtushinnang, väärtus, dilemma, roll, enesehinnang, risk,

VI klass / mõisted / Koostas: Sirje Kautsaar

Suhtlemine

Y H K S U K A S I I V Ä Ä R T U S K G P

P S P G W F W M L V C P Y K Q L Ä M N S

K U D T A I V U M C B Y B S J I P R A Ü

S H J E T A K T I T U N N E T B E O N H

I T T N H B Y L P M H E O U H K N N N H

R L R V P O U G B V A N M N Y Õ E S I O

S E N I L I G O O L O I S Ü F L S U H L

U M N I E N L A A I S T O S T B E L S O

M I T T E M A T E R I A A L N E H B U O

E N S I Y A M M E L I D C M F L I L T G

G E T S H E H E Q G L N S M W I N Õ R I

O O A O K P G Y L S G O M P F N N K Ä L

K X G P G L P B C Y Y C R F G E A K Ä I

Y A Y J I T Õ E K S P I D A M I N E V N

E H S D E N I M A D N I H A L A G P Z E

 


VI klass

I poolaasta mõisted

Koostas: Sirje Kautsaar

AL_HINDAMINE

DILE_MA

EN_SE_INNANG

FÜS_OLOO_ILINE

KO_EMUS

KÄ_TUMISREE_LID

KÕL_ELINE

KÕ_BLU_NORM

MATER_AALNE

MIT_EMATERIAA_NE

POSITII_NE

PSÜH_OLOO_ILINE

RIS_

R_LL

SO_SIAALNE

SUH_LEMINE

TA_TI_UNNE

T_EKSPID_MINE

VII_AKUS

VÄÄR_US

VÄ_RTUS_INNANG


VI klass

I poolaasta mõisted

Koostas: Sirje Kautsaar

 

Lõikejoon

Suhtlemine

Y H K S U K A S I I V Ä Ä R T U S K G P

P S P G W F W M L V C P Y K Q L Ä M N S

K U D T A I V U M C B Y B S J I P R A Ü

S H J E T A K T I T U N N E T B E O N H

I T T N H B Y L P M H E O U H K N N N H

R L R V P O U G B V A N M N Y Õ E S I O

S E N I L I G O O L O I S Ü F L S U H L

U M N I E N L A A I S T O S T B E L S O

M I T T E M A T E R I A A L N E H B U O

E N S I Y A M M E L I D C M F L I L T G

G E T S H E H E Q G L N S M W I N Õ R I

O O A O K P G Y L S G O M P F N N K Ä L

K X G P G L P B C Y Y C R F G E A K Ä I

Y A Y J I T Õ E K S P I D A M I N E V N

E H S D E N I M A D N I H A L A G P Z E

 


VI klass

mõisted

Koostas: Sirje Kautsaar

AL_HINDAMINE

DILE_MA

EN_SE_INNANG

FÜS_OLOO_ILINE

KO_EMUS

KÄ_TUMISREE_LID

KÕL_ELINE

KÕ_BLU_NORM

MATER_AALNE

MIT_EMATERIAA_NE

POSITII_NE

PSÜH_OLOO_ILINE

RIS_

R_LL

SO_SIAALNE

SUH_LEMINE

TA_TI_UNNE

T_EKSPID_MINE

VII_AKUS

VÄÄR_US

VÄ_RTUS_INNANG


VI klass

mõisted

Koostas: Sirje Kautsaar

 

 

ÕPETAJALE!

Antud tööleht sisaldab mõisteid VI klassi järgmiste inimeseõpetuse teemade kohta: suhtlemine, vajadused ja väärtused; enda väärtustamine ja avamine; kõlblusnormid ja käitumine.
Tööleht aitab õpilastel harjutada mõistete õigekirja mõeldes samal ajal nende tähendusele. Mõistete õppimise teeb mänguliseks sõnaotsing.

 

Suhtlemine TULEMUS

 

+ + + S U K A S I I V Ä Ä R T U S K G P

+ S + + + + + + + + + + + + + + Ä M N S

K U + + + + + + + + + + + + + I + R A Ü

S H + E T A K T I T U N N E T + E O N H

I T + N + + + + + + + + + U + K N N N H

R L + V + + + + + + + + M + + Õ E S I O

S E N I L I G O O L O I S Ü F L S U H L

U M + I E N L A A I S T O S + B E L S O

M I T T E M A T E R I A A L N E H B U O

E N + I + A M M E L I D + + + L I L T G

G E + S + + + E + + L + + + + I N Õ R I

O + + O + + G + + + + O + + + N N K Ä L

K + + P + L + + + + + + R + + E A + Ä I

+ + + + I T Õ E K S P I D A M I N E V N

+ + + D E N I M A D N I H A L A G + + E

 


VI klass

mõisted

Koostas: Sirje Kautsaar

(Over,Down,Direction)

ALAHINDAMINE(16,15,W)

DILEMMA(12,10,W)

ENESEHINNANG(17,4,S)

FÜSIOLOOGILINE(15,7,W)

KOGEMUS(1,13,N)

KÄITUMISREEGLID(18,1,SW)

KÕLBELINE(16,5,S)

KÕLBLUSNORM(18,12,N)

MATERIAALNE(6,9,E)

MITTEMATERIAALNE(1,9,E)

POSITIIVNE(4,13,N)

PSÜHHOLOOGILINE(20,1,S)

RISK(1,6,N)

ROLL(13,13,NW)

SOTSIAALNE(14,8,W)

SUHTLEMINE(2,2,S)

TAKTITUNNE(5,4,E)

TÕEKSPIDAMINE(6,14,E)

VIISAKUS(11,1,W)

VÄÄRTUS(11,1,E)

VÄÄRTUSHINNANG(19,14,N)


VI klass

mõisted

Koostas: Sirje Kautsaar

 

 

Antud materjal on valmistatud kodulehel http://puzzlemaker.school.discovery.com/WordSearchSetupForm.html

 

Õppematerjal: M.Kagadze ja K.Kullasepp “Suhtlemine on lahe!”