LAPITÖÖ 
8. klass
 

Kristel Koddala

Mikitamäe Põhikooli käsitöö õpetaja

Juhendaja: Kaido Palu

 
 

TEEMAD 

 
 
 

LAPITÖÖDE LIIGID 

 
 

KAUNISTUSPISTETEGA  LAPITÖÖ 

 
 

KÄSITSI KARTONGIL ÕMMELDUD LAPITÖÖD 

 
 
 

ÕMBLUSMASINAGA ÕMMELDUD LAPITÖÖD 

 
 

ERIEFEKTID 

 
 

ÕMBLUS- JA LÕIKAMISVAHENDID (1) 

 
 

ÕMBLUS- JA LÕIKAMISVAHENDID (2) 

 
 

ŠABLOONID 

 

  

 
 

MATERJALID (1) 

 
 

MATERJALID (2) 

 
 
 
 

VÄRVIDE MÕJU 

 

   taanduvad värvid 

  eenduvad värvid

 
 

LAPITÖÖ VÕIMALUSI