Lea Mengel

 

 

 

            Viljandi Vene Gümnaasium

 

 

 

 

                   Eesti keel

I ja J õigekiri nimi- ja tegusõnades

 

 

             6. abiklass

 

 

 

             Juhendaja Toomas Rähn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kirjuta sõna algusesse i või j .

 

…äätis, …oodab, …aanituli, …stub, …ahimees, …õulud , …utustan, …lmub,  …alutama, …nfo, …oondusid, …tsitab,

…uhiload, …uuksed, …ste, …aanalind, …utustama, …lves,

…seloom, …uveelid,…õgi, …riseme, …ahvatab, …nimene,

…onnib, …haldate, …ooksis, …sa.

 

2. Jaota eelmise harjutuse sõnad tabelisse.

 

       

nimisõna

tegusõna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vali eelmisest harjutusest  3 nimisõna ja 3 tegusõna ning moodusta nendest kokku 3 lauset.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

4. Kirjuta lünka i või j.

 

     Ära kõ…ke väl…a ütle, m…s sülg suhu toob.

     Õela õnn e… õ…tse.

     E… ole halba …lma heata.

     Õnn …a õnnetus kä…vad käs…käes.

     Ku… püüad kõ…gest väest, saad üle …gast mäest.

     Homseks ho…a le…ba m…tte tööd.

     Kõ…k  e… ole kuld , m…s h….lgab..

 

5. Tõmba maha sõna, mis  ei sobi ritta.

 

     valvur, direktor, juhataja, juht, boss, ülemus.

     uhkustaja, kehkenpüks, eputis, suurustaja, narrija, kiitleja.

     magaja, tukkuja, puhkaja, uinuja, sulaja, suigataja.

     arst, diktor, ravija, meedik, doktor.

     sööja, istuja, mugija, hammustaja, mäluja, einestaja.

 

6. Täida lünk  i või j- ga .Koosta lause antud sõnadest.

 

     L…su, k…su, vä…ke, tantsu, löövad, …a, M…su.

     …suäratavalt, ah…ust, lõhnas…d, sa…ad, tulnud.

     Kõ…ge, kes, k…rem, ol…?

     App…, mulle, k…rest…, T…na, tul….

     A…a, …uttu, naabr…ga, ära.

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

7.Kui lahendad ristsõna õigesti , saad teada maailma suurima linnu (hallidesse ruutudesse).

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kõik sõnad algavad j- tähega ja on võõrsõnad.

1. Hapupiimatoode

2. Leopardisarnane kiskja

3. Aasias elav suur veislane

4. Tugeva lõhnaga ilupõõsas

5. Ümmargune telkelamu

6. Pidu selle puhul , kui mingist sündmusest on möödunud

    ümmargune arv aastaid

7. Õigusteadlane

8. Aialill

9. Keemiline element , kasutatakse meditsiinis haavade

    puhastamiseks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisaülesandeid

 

 

1.

2.

3.

4.

2.

I

 

 

3.

 

N

 

4.

 

 

T

 

1. On toal.

2.On ümbrikus.

3.Poisi nimi

4.Õmblusvahend

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

 

 

 

 

V

 

S

I

 

A

 

 

S

 

 

O

 

I

 

 

 

 

E

 

G

 

 

 

 

 

 

 

 

   Koduloomad   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

H

 

 

 

H

 

L

 

 

I

D

 

S

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tööriistad