Ene Varik

Logopeed- eripedagoog

Juhendaja: Varje Tipp

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunni või tegevuse eesmärk: süvendada üldnimetuste tundmist, arendada loogilist mõtlemist.

Vanuseklass, kellele on suunatud:  6-7 aastased lapsed (lasteaia vanem rühm, 1. klass).

 

Aine: parandusõpe, kõneravi.

 

Tundide arv: osa tunnist.

 

Tunni ettevalmistamiseks vajalikud eeltööd: valmistada ette õpilastele elektrooniline tööleht.

 

Tunni läbiviimiseks vajalikud lisamaterjalid: õpilastele elektrooniline tööleht.

 

Õpilastele vajalikud eelteadmised või oskused: arvuti hiire käsitsemine.

 

Juhend tunniosa läbiviimiseks: Avada õpilaste arvutites elektrooniline tööleht, nii et õpilased saaksid seda kohe kasutama hakata. Exceli töölehe avamiseks teha sellel kaks klõpsu vasaku hiireklahviga. Selgitada õpilastele, mida peavad nad tegema ja millele tähelepanu pöörama. Juhendada, kuidas õpilased saavad oma teksti õigesse lahtrisse trükkida ja kuidas saab seda vajadusel parandada.

 

Pärast esmase tööjuhendi saamist võib õpilane alustada iseseisvat töölehe täitmist. Vale vastuse puhul proovib õpilane oma viga iseseisvalt leida. Kui siiski ei õnnestu õiget vastust kirjutada, analüüsitakse raskusi valmistanud sõnad koos õpetajaga läbi ning õpilane trükib lahtrisse õiged vastused.

 

Töölehte võib täita mitu korda, seni kuni  õpilased suudavad selle täita vigu tegemata.

 

Hindamine: õpilased saavad töölehe täitmisel koheselt tagasisidet („õige“, „vale“) ning saavad oma vigu ise parandada kuni õige vastuse leidmiseni.